List motywacyjny a CV

Ubiegając się o angaż na określonym stanowisku jesteśmy zobligowani przedstawić przyszłemu (miejmy nadzieję) pracodawcy dwa zasadnicze dokumenty. Pierwszym z nich jest cv, czyli mówiąc krótko – życiorys, a raczej zbiór najważniejszych (z punktu widzenia zawodowego) informacji na nasz temat. Kolejnym jest list motywacyjny, który sprowadza się do bezpośredniego zwrotu (na piśmie) do pracodawcy celem umotywowania tego, dlaczego staramy się o posadę, która to właśnie jest przedmiotem naszej aplikacji. Który z obu wspomnianych dokumentów jest ważniejszy i dlaczego?
(więcej…)